FacebookInstagramTwitterYoutubeLinkedIn

Arrangementer

 

Faglært er fedt har afholdt flere arrangementer. Formålet har været at skabe opmærksomhed om projektets indsatser og understøtte relevante interessenter i deres respektive roller i arbejdet med at sikre fremtidens arbejdskraft på Bornholm – herunder ved at lade de forskellige interessenter møde hinanden til videndeling og udvikling af fælles løsninger.

Afslutningskonference
21. september 2023: kl. 15-17 · Green Solution House og online

Ved Faglært er fedts afslutning i efteråret 2023 inviterede projektet til afslutningskonference. Projektet præsenterede sine erfaringer og løsninger, som bl.a. blev diskuteret i et panel med repræsentanter fra den unge målgruppe, forældrene, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og det kommunale system.

Se præsentation
Se videooptagelse

 

Video

 

Slutspurtskonference
30. august 2022: kl. 15-17.30 · Green Solution House

Med Faglært er fedt mere end halvvejs igennem sit projektforløb inviterede projektet alle sine interessenter til en ”slutspurtskonference”. Ønsket var at skabe en dynamisk og fremadrettet konference, der skulle give inspiration til projektets sidste del. Vi kiggede på projektets erfaringer og diskuterede, hvordan vi i fællesskab kunne gøre den faglærte vej endnu mere attraktiv i fremtiden på Bornholm. Konferencens konklusioner afhang i høj grad af den enkelte deltager, som derfor var personligt udvalgt og inviteret. Her var tale om repræsentanter fra kommunen, UU, Campus Bornholm, det politiske liv, de unge og øens virksomheder. Som output udarbejdede projektet et idékatalog, som blev sendt til alle deltagere og diskuteret i projektets styregruppe.

Hent idékatalog
Se præsentation

præsentation

Det gode virksomhedsbesøg
28. februar 2023: kl. 14-16 · Green Solution House

Faglært er fedt inviterede i februar 2023 skolelærere og virksomheder til en fælles workshop om det gode virksomhedsbesøg. Der er et stort potentiale i at lade elever i grundskolen prøve forskellige fag på egen krop – enten i korte praktikker eller ved virksomhedsbesøg for hele eller dele af klassen. Men hvordan arrangerer man et godt besøg? Parterne fik mulighed for at møde hinanden og diskutere, hvordan de bedst kan forventningsafstemme og samarbejde om besøg og praktikker fremover. Workshoppen blev arrangeret i samarbejde med Ungeporten. Som output udarbejdede projektet et idékatalog.

Hent idékatalog
Se præsentation

 

præsentation

 

Bliv bedre til at promovere din virksomhed
28. marts 2023: kl. 14-16 · Green Solution House

Faglært er fedt inviterede i marts 2023 bornholmske virksomheder til et arrangement om, hvordan man kan blive bedre til at promovere sin virksomhed som arbejdsplads – uden store budgetter til annoncer. Virksomhederne fik inspiration til, hvordan de kan fortælle gode historier om virksomheden, og hvordan de kan nå ud til deres målgrupper. Deltagerne fik gode råd fra eksperter og mulighed for at diskutere deres egne problemstillinger, erfaringer og best practice på tværs. Som output udarbejdede projektet et idékatalog.

Hent idékatalog
Se præsentation

 

præsentation