FacebookInstagramTwitterYoutubeLinkedIn

Brochure skal sikre gode lærepladser på Bornholm

En ny brochure hjælper bornholmske virksomheder med at skabe gode lærepladser – til fordel for virksomheder, lærlinge og hele øens arbejdsmarked.

Hvordan finder man den rigtige lærling, og hvad skal der til for at skabe et godt lærlingeforløb? Det skal en ny brochure hjælpe de bornholmske virksomheder med at finde ud af. Brochuren indeholder vejledninger, modeller og interviews med virksomheder og lærlinge.

Det handler overordnet om at skabe en god forventningsafstemning, sikre løbende sparring, huske det sociale og skabe en stærk sammenhæng mellem skoleophold og læring i virksomheden. Det kan være udfordrende at nå det hele i en travl hverdag, men det betaler sig at gøre en ekstra indsats, siger Karin Topsø Larsen, seniorforsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.

Skal sikre arbejdskraft i fremtiden

Brochuren er udgivet af projektet Faglært er fedt, der drives af Business Center Bornholm med støtte fra Bornholms Regionskommune, Nordea-fonden og Sparekassen Bornholms Fond. Målet er at få flere til at vælge en faglært uddannelse, mindske frafaldet og sikre faglært arbejdskraft til Bornholm i fremtiden.

- Hvis vi skal have flere til at gennemføre en faglært uddannelse, så skal uddannelserne være så attraktive som muligt. Og her spiller de gode lærepladser en afgørende rolle, fordi uddannelserne i høj grad foregår ude i virksomhederne. Virksomhederne gør allerede en stor indsats, men ved at inspirere hinanden på tværs kan vi gøre det endnu bedre, siger Klaus Werner, konsulent i Faglært er fedt.

Lærlingene inspirer i hverdage

Spørger man Jacob Svendsen, der er direktør hos FL. Svendsen VVS, er det bare at komme i gang. Virksomhederne har et stort ansvar for at skabe gode lærlingeforløb. Til gengæld kan gevinsten være stor. Lærlingene kommer helt grønne med deres egen måde at anskue verden på. De afspejler samfundets ungdom og kommer med inspiration, nytænkning og masser af energi.

- Den bedste fornemmelse er, når man overrækker svendebrevet til en nyuddannet montør. Vi har set dem vokse fagligt og socialt – og som mennesker. Nu står de der, fulde af nysgerrighed og med mod på at gøre mere med faget. Dét er en god følelse, siger han i brochuren.

Find brochuren

Hent brochuren som PDF


Ønsker du et fysisk eksemplar kan du kontakte Klaus Werner på kw@bornholm.biz eller 29134778.