FacebookInstagramTwitterYoutubeLinkedIn

Økonomi i forbindelse
med din uddannelse

Løn under uddannelsen

Mens du er under uddannelse, kan du enten få elevløn eller SU.

Du kan få elevløn, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Din elevløn starter fra den dag din uddannelsesaftale begynder.

Herefter får du både elevløn, når du er på skole, og når du er i praktik. Hvis du har en uddannelsesaftale, der også dækker dit grundforløb, får du elevløn, allerede mens du tager grundforløbet.

Hvad du får i elevløn, afhænger af overenskomster og konkrete aftaler. Men for eksempel kan du som tømrerlærling forvente at tjene fra omkring 10.000 kroner om måneden i starten af din uddannelse til omkring 16.000 kroner om måneden i slutningen af din uddannelse.
(Kilde: danskindustri.dk)

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, kan du søge om SU.

Nyuddannede faglærte tjener godt

En vigtig grund for mange til at vælge en faglært uddannelse er, at mange nyuddannede tjener godt.
Der er desuden stor mangel på faglært arbejdskraft i mange brancher i samfundet, og derfor stor jobsikkerhed.

Alle tal er et gennemsnit for nyuddannede på landsplan per 2018, der kan være regionale forskelle, UG.dk.

Gennemsnitsløn for nyuddannede (eksempler):
Mejerist: 36.687 kr.
Tømrer: 32.586 kr.
Elektriker: 34.543 kr.
Smed: 31.938 kr.
Mediegrafiker (grafisk designer): 33.795 kr.