FacebookInstagramTwitterYoutubeLinkedIn

"Dét at kunne hjælpe nogen godt igennem
uddannelsen og se dem få en god start på
livet - det er en kæmpe gave"

Jacob, faglærer på tømreruddannelsen

Jacob er faglærer på tømreruddannelsen, og han fortæller om glæden ved at kunne give det videre, som han selv har lært gennem et langt arbejdsliv. For ham handler det om at hjælpe de unge godt på vej.

- Vi prøver at skabe et så trygt og godt miljø for de unge som muligt, siger han.

De unge betyder noget

Faglærerne følger eleverne og deres trivsel tæt. De opfordrer eleverne til at komme til dem med stort og småt, og de oplever at eleverne gør brug af den mulighed. Når eleverne er ude i virksomhederne, sørger faglærerne for alligevel lige at have tråd i, hvordan de har det.

- Det kommer til at betyde meget, at de klarer sig godt, fortæller Jacob.

På skolen tager de imod eleverne med åbne arme, og de gør sig umage med at se den enkelte elev. Faglærerne kender mange af virksomhederne på øen godt, og mens de har eleverne på grundforløb, etablerer de en tæt relation til dem. Det betyder, at de kan matche elever og virksomheder med stor succes.

Man hjælper hinanden

Eleverne på skolen er vidt forskellige, men har det alligevel virkelig godt sammen. Der hersker en god tone, og de hjælper hinanden.

- Det er helt tydeligt, at eleverne har gensidig respekt for hinanden. De supplerer hinanden, for man har ikke samme styrker og svagheder – det er ligesom på en arbejdsplads, uddyber Jacob.

Jacob fortæller også, at eleverne er gode til at have venskaber på kryds og tværs af de forskellige fag, og at han generelt oplever, at der er et godt sammenhold.

Vi skal hjælpe dem godt på vej

Blandt faglærerne er der en klar passion for faget. Der bliver diskuteret nye muligheder for at forbedre uddannelsen over frokosten, og når en har læst en interessant artikel aftenen før, så må den lige vendes og drejes for, om den også kunne bidrage med nye ideer til skolen.

De forsøger hele tiden at holde sig opdateret, så de kan tilbyde eleverne det bedst mulige. Det allervigtigste for Jacob er at se eleverne klare sig godt.

- Det er helt fantastisk at se dem stå med et svendebrev – det er sgu rørende, afslutter Jacob.