FacebookInstagramTwitterYoutubeLinkedIn

Vi udvikler og dokumenterer nye metoder til at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft

For få unge vælger en faglært uddannelse, og næsten hver fjerde lærling forlader sin læreplads i utide. Problemet med den stigende mangel på faglært arbejdskraft på Bornholm og i Danmark er stort, og er formentlig kun blevet værre under Corona-krisen. Projektet ”Faglært er fedt” vil udvikle og dokumentere nye metoder til at sikre femtidens faglærte arbejdskraft.

Et korps af unge rollemodeller, besøg på virksomheder, garanti for praktikpladser samt målrettet support og værktøjer til virksomhederne; det er nogle af de konkrete ideer, der skal være med til at sikre, at flere unge vælger den faglige vej – og at de rent faktisk fuldfører deres uddannelse.

Projektets indsatser

Information og oplevelser
Projektet vil skabe informationsmateriale, der viser mulighederne i de faglige uddannelser. Desuden udarbejdes et fast koncept for virksomhedsbesøg og besøg i grundskolen. Her skal målgruppen lære om erhvervsuddannelserne og gøre sig de første konkrete erfaringer med faglært arbejde.

Rollemodeller
Der etableres et korps af 20-30 rollemodeller under en faglig uddannelse, som skal besøge grundskoler og virksomheder, samt være tilgængelige digitalt og i netværk. Indsatsen skal sikre, at målgruppen identificerer sig med livet som faglært og danner de første faglige fællesskaber.

Praktikplads-indsats
Den eksisterende indsats om Praktikpladsgaranti på Bornholm, der har synliggjort et overskud af praktikpladser på øen, skal videreføres. Praktikplads-indsatsen giver målgruppen en tryghed ved, at de vil kunne gennemføre deres praktikforløb under uddannelsen og fjerner dermed en væsentlig usikkerhed, som mange unge beskriver som en barriere for, at de vil vælge en erhvervsuddannelse.

Uddannelse af virksomheder
Indsatsen skal give konkrete værktøjer til virksomhederne, som skal sikre en positiv modtagelse og forløb for elever i praktik. Der vil der blive afholdt kurser, gå-hjem-møder og temaaftener med fokus på kvaliteten i praktikforløb, hvor virksomhederne får viden og inspiration fra ”best practise” fra deres kollegaer. Der vil blive afviklet lærlingeklubmøder, hvor lærlinge får mulighed for at udveksle erfaringer.

Support til virksomheder
Bornholmske virksomheder tilbydes løbende individuel hjælp og sparring, hvor der tages udgangspunkt i virksomhedens konkret behov i forhold til at modtage og introducere elever og lærlinge samt lave attraktive forløb med fokus på trivsel og læring. Supporten tilbydes med udgangspunkt i ”best practice”.

Særligt ved Faglært er Fedt

Til trods for at projektet har fælles målsætninger med mange andre projekter, er der flere aspekter, som gør projekt ’Faglært er Fedt’ til noget særligt.

Dels foregår projektet på Bornholm, der har et stærkt begrænset lokalt udbud af erhvervsuddannelser. Dermed er en specifik målsætning med projektet at udføre forsøg med at understøtte at flere unge og unge voksne vælger en erhvervsuddannelse i lokalområder, hvor der ikke udbydes mange erhvervsuddannelser, og hvor en stor andel må rejse efter undervisningsudbud.

Dertil er projekt ’Faglært er Fedt’ unikt, fordi det indhenter viden om hvilken rolle en særlig aktørtype, nemlig en kommunal erhvervsfremmeaktør (Business Center Bornholm), kan spille i forhold til at skabe flere faglærte.

Det er anderledes end de fleste projekter, hvor den mest typiske aktørtype oftest er en erhvervsskole. Som erhvervsfremmeaktør har Business Center Bornholm et udbredt netværk til et stort antal lokale virksomheder på Bornholm. Det påvirker projektets hovedindsatsområder.

Dels skal projektet understøtte at lokale unge og unge voksne kan blive matchet til en lokal praktikplads, uanset om det fag de søger udbydes lokalt eller ej.

Dels skal projektet understøtte, at det høje frafald på erhvervsuddannelserne mindskes ved at samarbejde med lokale virksomheder, der udbyder lærepladser om fastholdelse af lærlinge. Her har Business Center Bornholm nogle helt andre forudsætninger end erhvervsskoler har, hvilket måske særligt kan påvirke de virksomhedsrettede indsatser.